Ở đây chúng tôi không đề cập đến bảo hiểm y tế cộng đồng. Nhưng điều chúng tôi thực sự muốn nói về bảo hiểm địa phương ở Việt Nam chính là bảo hiểm y tế tư nhân do các công ty bảo hiểm sở tại ở địa phương cung cấp. Các gói bảo hiểm này tương tự với các gói bảo hiểm mà bạn có thể mua được ở quốc gia sở tại của bạn: Dù đắt hơn một chút so với bảo hiểm du lịch, nhưng chúng cung cấp các quyền lợi và hạn mức chăm sóc cao hơn. Chúng cũng có thể được điều chỉnh để sử dụng chủ yếu cho hệ thống y tế địa phương.

Bảo hiểm quốc tế

Các chương trình bảo hiểm y tế quốc tế là hình thức bảo hiểm toàn diện nhất cho bạn. Được xây dựng theo hệ thống y tế nước ngoài , các gói bảo hiểm này có phạm vi rộng khắp trên toàn thế giới, bao gồm rất nhiều các bệnh viện/ phòng khám tư nhân và bán tư nhân, nhân viên y tế và các tùy chọn chăm sóc để lựa chọn, đồng thời có hạn mức và quyền lợi cao nhất so với các gói bảo hiểm trên. Nếu bạn là một người thường xuyên phải đi công tác nước ngoài hay đi du lịch, nhưng vẫn cư trú ở Việt Nam thì các gói bảo hiểm quốc tế có thể rất phù hợp với bạn.